Hakkımızda

Hematoloji Uzmanlık Derneği’nin, hematoloji alanında görev yapan hekimlerin sürekli mesleki gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla yapılandırdığı, soru çözerek öğrenmeye dayalı web tabanlı bir eğitim platformudur. İnternet üzerinde yayın yapan platformda yer alan, sorulardan oluşan eğitim modüllerine erişebilmek için erişkin ya da pediatri hematoloji uzmanı ya da yan dal uzmanlık öğrencisi ve kayıtlı kullanıcı olmak gereklidir. Kayıt olmak için tıklayınız.Hematoloji Soru Bankası'nda kayıtlı kullanıcılar ilgili konu kategorileri için yeni soru /modül girişi yapabilir. Danışma kurulu tarafından onaylanan soru/modüller tüm kayıtlı kullanıcıların kullanımına açılır.

Hematoloji Soru Bankası’nın hedefleri aşağıda kısaca belirtilmiştir.

  • Sorular ve açıklamalı cevaplar ile hematoloji alanındaki bilgiyi pekiştirmek
  • Yurtdışı bursluluk, yeterlilik vb sınavlara hazırlamak
  • Hematolojinin tüm konularını kapsayarak detaylı ve sürekli güncellenen bir kaynak sağlamak
  • Hematoloji soru bankasını oluşturmak
  • Soru hazırlamayı öğretmek, yeni soru hazırlayıcılar yetiştirmek